ข้อมูลอาคารสถานที่

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

ชื่ออาคาร/สถานที่ระบบประปาพร้อมถังน้ำใต้ดินและหอสูง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง: 2553
งบประมาณ: 699000

ชื่ออาคาร/สถานที่อาคารหอพักนักเรียน ขนาดพื้นที่ใช้สอย ไม่ต่ำกว่า 630 ตารางเมตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง: 2553
งบประมาณ: 3000000

ชื่ออาคาร/สถานที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง: 2554
งบประมาณ: 1999000

ชื่ออาคาร/สถานที่สร้างรั้ววิทยาลัยขนาดพื้นที่ 2,170 เมตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง: 2555
งบประมาณ: 2903770

ชื่ออาคาร/สถานที่ระบบไฟฟ้า
ปี พ.ศ.ที่สร้าง: 2553
งบประมาณ: 500000

ชื่ออาคาร/สถานที่ปรับปรุงห้องประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง: 2556
งบประมาณ: 500000

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ